บริการ Service - mei-energy

MEI Energy
Go to content
การบริการของเรา | OUR SERVICE
ประเมินค่าใช้จ่าย / Cost estimate
บริการประเมินค่าใช้จ่าย พร้อมกับจุดคุ้มทุนของการติดตั้งระบบแสงสว่างและพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจถึงผลประหยัดที่ได้รับ รวมถึงการประหยัดพลังงานร่วมด้วย
Cost estimate service with clear break-even point of lighting and solar cell system to ensure that customers will gain the best benefits.
บริการออกแบบ/Design
ให้คำปรึกษา เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า และให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด เพื่อตอบสนองการใช้งานที่หลากหลาย โดยที่ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด
Design and Consult to provide the best solution for our customer
บริการติดตั้ง / Installation service
บริการติดตั้งโดยทีมผู้เชี่ยวชาญ
Installation service by an expert team


MEI ENERGY (THAILAND) CO.,LTD
18/10 Moo.3 T.Cheongneon A.Muang Rayong 21000
TEL.038-873447, 081-1605558 FAX.038-874961
E-Mail : mei.energy2009@gmail.com


Back to content